Valitse sivu

Tilaus- ja sopimusehdot & tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tilaus- ja sopimusehdot

1. Asiakas saa autokohtaisen kulkukortin 24h toiminnassa oleviin pesutiloihin. Jokaisen asiakkaan on käytettävä pesulaitteistoja omalla autokohtaisella kortillaan. Pesutoiminta tapahtuu kulkukortilla omalla vastuulla. Taksiliikenne on rajattu kiinteällä kuukausihinnalla olevan kuukausikorttipalvelun ulkopuolelle. Hyväksymällä tämän sopimuksen asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä kuinka laitteistoja käytetään. Tiloissa on tallentava kameravalvonta.

2. Palvelusopimus alkaa tilauksesta ja on voimassa määräaikaisesti 12kk. Määräaikainen sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla, joka lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanoutuminen ja muut muutokset tulee tehdä kirjallisesti. Veloitus tapahtuu e-laskulla kuukauden 5.päivä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli asiakas ei tilaa e-laskua ja maksa sitä eräpäivänä, niin lisäämme paperilaskutuskulumme.

3. Muuttunut auto tai yhteystiedot tulee ilmoittaa viipymättä PesuParkille. Kortin kadotessa asiakkaan vastuu kortin väärinkäytöstä päättyy ilmoittamalla katoamisesta PesuParkille.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste
 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Nimi: Teemu Yrjönen
Yritys: PesuParkki Oy
Y-tunnus: 1557411-1
Osoite: Teollisuuskatu 5, Lappeenranta
Puhelinnumero: 0505555481
Sähköpostiosoite: [email protected]

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Henkilön nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.